Strona głównaO NZOZGaleriaStowarzyszenieKontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny "Zawsze Razem"
prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży w formie pobytów dziennych i ambulatoryjnych porad.
Nasi pacjenci realizują indywidualny program rehabilitacji, który zawiera:

- codzienne usprawnianie ruchowe przez fizjoterapeutów z wykorzystaniem metod: Vojta, NDT Bobath, PNF, Integracja sensomotoryczna, Denison, Medi Taping,
 

- stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych,
 
- nauka podstawowych umiejętności życia codziennego, nauka samoobsługi,
 
- codzienne prowadzenie zajęć reedukacyjnych indywidualnych i grupowych (np. Metoda Dobrego Startu),
 
- realizowanie programu szkolnego,
 
- prowadzenie terapii zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania przy pomocy metody terapii ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, artoterapii, muzykoterapii, technik relaksacyjnych i metod M.Ch. Knillów,
 
- prowadzenie terapii zaburzeń mowy,
 
- świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych poprzez zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
 
- przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, umożliwianie kontaktów ze zdrowymi rówieśnikami,
 
- upowszechnianie kultury: zapraszanie artystów z przedstawieniami teatralnymi, estradowymi, organizowanie imprez kulturalnych,
 
- wspieranie rodziców w wychowywaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 
- pomoc rzeczowa i materialna dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych,
 
systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry specjalistycznej zatrudnionej w ośrodku,
 
- organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki, staże dla młodzieży akademickiej kształcącej się w zakresie szeroko pojętej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną).